Nej till försämringar i LAS!

Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet har kommit överens om att arbetsrätten ska, som de kallar det, “moderniseras”. De säger på regeringens hemsida att de vill upprätthålla en “grundläggande balans mellan arbetsmarknadens parter” Men det är just detta som förslaget inte på något sätt bidrar till. Istället får vi arbetare en Read more…

GRILLFEST TILL STÖD FÖR ZALANDOARBETARNA

Arbetarna vid Zalandos lager i Brunna (Upplands-Bro) vittnar om företagets trakasserier, särskilt mot de inhyrda arbetarna. Sen en tid tillbaka bedriver SAC:s sektion på Zalando en kampanj till stöd för arbetarna. Villkoren för många av arbetarna visar än en gång att arbetares rättigheter sitter löst till och måste återerövras igen Read more…

Seger för Husby arbetarcentrum

Festaurang Rotana i Sollentuna backar efter att Husby Arbetarcentrum satt den i blockad. Striden gäller en anställd vid namn Mohamed som inte fått lön och inte heller sjuklön efter en arbetsplatsolycka. Blockaden gav utdelning och Mohamed får nu kompensation för den uteblivna lönen. Blockaden startade den 5 mars efter det Read more…

Arbetsplatsbesök

Vi har ett pågående arbete med att besöka olika arbetsplatser i Järvaområdet. Vi behöver fler som hjälper till med denna verksamhet. Slå en signal om du är intresserad.