070 456 72 93 husbyac@gmail.com
Välj en sida

Skriv på protesten här.

Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet har kommit överens om att arbetsrätten ska, som de kallar det, “moderniseras” och att de vill upprätthålla en “grundläggande balans mellan arbetsmarknadens parter”. Men förslaget leder inte till detta utan tvärtom till en drastiskt ökad obalans.

När Svenskt Näringsliv, tjänstemännens PTK och LO-ledningen i november var “överens” om uppgörelsen om försämringar i Lagen om anställningsskydd (LAS) ansågs detta motsvara viljan hos arbetsmarknadens nuvarande parter. Detta måste dock ses i ljuset av att ett splittrat LO tvingas förhandla under hot om lagstiftning och med hårda band till Socialdemokraterna. Vi är övertygade om att majoriteten av Sveriges arbetare och tjänstemän inte vill se en försämring av anställningstryggheten. Överenskommelsen saknar i våra ögon legitimitet.

Förslaget om försämringar i LAS är en del av kapitalistklassens pågående offensiv som började redan på 70-talet. På 70-talet infördes en fredsplikt i MBL som kräver av facket att det ska aktivt hindra stridsåtgärder om kollektivavtal tecknats. På 90-talet legaliserades bemanningsföretag. 2007 infördes anställningsformen allmän visstid. 2019 infördes ett utökat strejkförbud. Detta är några exempel, listan kan göras längre.

“Sparka” fem valfria anställda
De försämrade turordningsreglerna de vill införa i LAS kommer innebära att alla arbetsköpare, från den minsta till den största kan påstå att de har dålig ekonomi, så kallad ”arbetsbrist”, och sedan välja ut fem personer som de kan säga upp oavsett hur länge de har jobbat. Med stöd av detta kommer arbetsköpare kunna bli av med alla oss som tar strid för våra rättigheter. Tidigare fick bara de med fler än 10 anställda göra undantag för tre personer men nu ska de gälla 5 personer oberoende av om arbetsplatsen utgörs av den minsta kiosken eller de största fabrikerna.

Vid en genomsnittlig arbetsbristuppsägning på svensk arbetsmarknad omfattas bara ett fåtal medarbetare åt gången, även om arbetsgivaren är stor, eftersom de flesta arbetsgivares verksamheter är uppdelad i mindre driftsenheter. Förslaget innebär alltså att arbetsgivare ges stor möjlighet att helt fritt välja vilka medarbetare som ska vara kvar.

Borttagen möjlighet till ogiltigförklaring och sämre rätt till omplacering
Försämringarna i LAS skulle även innebära att arbetare har sämre rätt till omplacering innan uppsägning kan bli aktuellt samt att man inte ska kunna ogiltigförklara en uppsägning i ett litet företag.

Våra krav
Vi kräver därför att:
-de föreslagna försämringar i LAS stoppas.
-att fackliga överenskommelser inte ska göras över medlemmarnas huvuden!

Det är bara med kollektiva aktioner som vi kan stoppa försämringarna i LAS!
Deras flexibilitet skapar vår otrygghet!
Arbetsrättens ”modernisering” kräver vår organisering!
Kom med i arbetet för att rädda LAS!