070 456 72 93 husbyac@gmail.com
Välj en sida

Till Kommunalarbetareförbundet – Sektion Sundbyberg

Vi skriver till er angående vår gemensamma medlem Susanne Baas. Susanne Baas har varit anställd på Ekbackens äldreboende i 26 år och arbetat som undersköterska. Under mars 2021 började en gruppledare att komma med felaktiga påståenden angående Susannes arbetsinsats och påstod att hon nu efter 26 år inte hade tillräcklig “anpassningsförmåga” och började hänvisa till att Susanne har ADHD. Bolagets representant sa vid tillfälle till Susanne att “du måste tänka på att du aldrig blir av med ditt ADHD”. Susanne har på ett helt oacceptabelt blivit diskriminerad på grund av sitt funktionshinder. 

Vid möte i maj 2021 så förde bolaget fram att man ville avsluta Susannes anställning. Enligt arbetsgivaren har Kommunal i Sundbyberg förhandlat med Susanne och Susanne uppger att hon har fått förmedlat från Kommunalarbetarförbundet att hon inte hade något annat val än att underteckna ett mycket oförmånligt avtal med rubriken “Överenskommelse”. Vår uppfattning är att avtalet är sådant att det måste betecknas som oskäligt enligt 36 § avtalslagen och är således ogiltigt. 

Vi anser att arbetsgivaren hade många alternativ och lösningar att prova innan det kunde vara aktuellt att säga upp Susanne.

Vi anser att er hantering av ärendet, er så kallade ”förhandling för Susanne” illa skött. Vi väntar på er förklaring innan vi över nästa åtgärd till försvar för Susanne rättigheter.”

Med vänlig hälsning,

Husby Arbetarcentrum