Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet har kommit överens om att arbetsrätten ska, som de kallar det, “moderniseras”.

De säger på regeringens hemsida att de vill upprätthålla en “grundläggande balans mellan arbetsmarknadens parter”

Men det är just detta som förslaget inte på något sätt bidrar till. Istället får vi arbetare en mycket mer osäker situation.

Vad vill kapitalisterna gör med de som tar strid för sina rättigheter? Bli av med dem så klart.

Hur ska de göra det? Jo med stöd av de nya turordningsregler de vill införa som kommer innebära att alla arbetsköpare, från den minsta till den största kan påstå att de har dålig ekonomi, dvs arbetsbrist, och sedan välja ut fem personer som de kan säga upp oavsett hur länge de har jobbat.

Tidigare fick bara de med fler än 10 anställda göra undantag för tre personer men nu ska de gälla 5 personer från den minsta kiosk till de största fabriker.

Fackförbundet Vision skriver:

“Vid en genomsnittlig arbetsbristuppsägning på svensk arbetsmarknad omfattas bara ett fåtal medarbetare åt gången, även om arbetsgivaren är stor, eftersom de flesta arbetsgivares verksamheter är uppdelad i mindre driftsenheter. Förslaget innebär alltså att arbetsgivare ges väldigt stor möjlighet att helt fritt välja vilka medarbetare som ska vara kvar.”

Andra försämringar är
-sämre rätt till omplacering innan uppsägning kan bli aktuellt.
-att man inte ska kunna ogiltigförklara en uppsägning i ett litet företag.

Vad tycker vi om detta? Det är helt förkastligt.

Detta är bara en del av kapitalistklassens pågående offensiv med nya försämringar som kommer varje år.

-på 70-talet infördes en fredsplikt i MBL som kräver av facket att det ska aktivt hindra stridsåtgärder om kollektivavtal tecknats.
-på 90-talet legaliserades bemanningsföretag
-2007 infördes anställningsformen allmän visstid.
-2019 infördes ett utökat strejkförbud.

Det är bara med kollektiva aktioner som vi kan stoppa detta och vi i HAC vill bidra till detta med målet att vända på utvecklingen så att

-det är vi som ska vara på offensiven och inte de!
-stoppa försämringarna i LAS!

Categories: Nyheter

0 Comments

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *