Den tjusiga hemsidan till trots – där man talar om ”marknadsföring” – har ISMG entreprenad på att samla in, reparera och ställa ut de elsparkcyklar som finns i Stockholm; VOI, Lime och Bird.

Arbetarna som åker runt och gör detta betalas inte enligt avtal. Transportarbetarförbundets avtal för chaufförer har en minimilön på drygt 25.000 kronor i månaden, men ISMG betalar bara 20.000 kronor i månaden. Företaget betala inte heller övertidsersättning. Dessutom ställer man krav på att arbetarna ska betala diverse kostnader som hör samman med arbetet, bland annat däcksbyte på företagets bilar. Givetvis betalar ISMG inte heller för tjänstepension eller de försäkringar som ingår i ett kollektivavtal.

Företaget har t o m tagit bort det system för registrering av arbetstiden som man tidigare hade.
För det här inkasserar ISMG mer än15.000kronor i månaden per anställd i bidrag från Arbetsförmedlingen!
Är det till skurkföretag av ISMG:s karaktär vi vill ge våra skattepengar?

Att få en skälig lön för sitt arbete är ett grundläggande krav och företag som ISMG skall inte komma undan med att exploatera arbetare som försöker göra ett gott arbete.

Husby Arbetarcentrum och anställda vid ISMG förklarar därför ISMG i BLOCKAD från och med den 28 maj 2021!
Vi kommer att fortsätta med vårt arbete för arbetarna vid ISMG tills dess företaget betalar de löner som de förbundit sig att betala, dvs enligt avtal. Vi kräver också de löner som arbetarna har rätt till retroaktivt.

/ Husby Arbetarcentrum
Kontakt: 0704567293

Categories: Nyheter

0 Comments

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *