Festaurang Rotana i Sollentuna backar efter att Husby Arbetarcentrum satt den i blockad. Striden gäller en anställd vid namn Mohamed som inte fått lön och inte heller sjuklön efter en arbetsplatsolycka. Blockaden gav utdelning och Mohamed får nu kompensation för den uteblivna lönen.

Blockaden startade den 5 mars efter det att Rotanas ägare vägrat att svara på Husby Arbetarcentrums uppmaning till förhandlingar. I samband med att ett 15-tal medlemmar samlats vid Rotana den 12 mars meddelade ett ombud för ägaren att man nu var beredd att förhandla. Resultatet blev att Mohamed kompenseras för den uteblivna lönen. Segern för Mohamed och Husby Arbetarcentrum visar att vi är starka när vi håller ihop.

Husby Arbetarcentrum bildades i september 2019 av ett tiotal personer. Föreningen är ansluten till den syndikalistiska fackföreningen SAC. Husby Arbetarcentrum bildades utifrån det arbete som bedrivs av Socialt center på Folkets Husby och verkar för att organisera Husbys arbetare fackligt, med särskild inriktning på alla med osäkra, tillfälliga eller oreglerade arbeten.

Husby Arbetarcentrum träffas på Folkets Husby tisdagar 17.00 – 19.00 och välkomnar alla arbetare som är beredda att kämpa för sig själva och för andra arbetare.

Categories: Nyheter

0 Comments

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *