APCOA Parking är ett av de större parkingsbolagen i Sverige och har verksamhet på ett tiotal orter och över 300 anställda i Sverige. APCOA anlitas av kommuner och andra fastighetsägare runt om i Sverige. Kommunerna betalar stora summor till bolaget varje år. Vad dessa troligen inte känner till är bolagets osedvanligt hänsynslösa agerande i förhållande till de anställda och den bilägande allmänheten.

Under 2019 avskedade APCOA plötsligt tre arbetare i Kista i Stockholm. De hade arbetat som parkeringsvakter i Järvaområdet. De tre arbetarna hade det gemensamt att APCOA pressat dem med påståendet att de ”bötfällde för lite”. Företaget krävde att alla, oavsett område, skulle bötfälla 2,5 bilar per timme. På ett vanligt pass om 12 timmar ville de få in minst 25 kontrollavgifter. Arbetarna berättar att om de sätter färre än 15 kontrollavgifter per dag så får de en muntlig varning och om det fortsätter så sänker bolaget tjänstgöringsgraden. Personalen, å sin sida, får inget extra för att de ”lappar” extra. Pengarna som kommer in från böterna delas antingen mellan APCOA och fastighetsägaren eller så går hela summan direkt till APCOA.

Fusk med parkeringsböter drabbar allmänheten

Pressen att bötfälla skapar en situation där det förekommer att parkeringsvakterna ser en bötfälld bil och tar bort kontrollavgiften från rutan, kastar den, varvid de sedan sätter dit en ny. Det som händer då är att bilägaren måste betala två avgifter eller om bilägaren klagar så tar APCOA kanske bort det ena men det finns det ingen garanti för enligt arbetarna. Om APCOA inte tar bort den ena så måste bilägaren gå via domstol för att ha den minsta chans att få rätt på saken.

Det förekommer även att bilägare blir bötfällda även om tiden inte gått ut. Enligt rutinerna ska parkeringsvakterna vänta cirka 6-10 minuter innan de sätter en kontrollavgift. Om bilägaren kommer inom 4 minuter och kör iväg så skriver parkeringsvakten ut en kontrollavgift i alla fall och kastar den direkt. Bilden på bilen som stod felparkerad tas direkt på plats vilket gör det omöjligt för att bilägaren att bevisa att han inte inte har stått där tillräckligt länge för att han ska ha förtjänat en böter.

På Bredbyplan i Rinkeby händer det att parkeringsförbudsskylten plockas ned. APCOA:s chefer har sagt till parkeringsvakterna att de kan ha med sig en skylt från kontoret och sätta upp tillfälligt och bötfälla bilar. Efter att den ”felparkerade” bilen fotograferats plockas alltså skylten ner igen.

Arbetarna berättar att de har dålig och sliten utrustning. Ofta händer det att kontrollavgiften fastnar i skrivaren eller den hakar upp sig så att det inte går att läsa kontrollavgiften. Det naturliga vore att åka till kontoret och hämta en ny skrivare och skriva ut en ny läsbar kontrollavgift men cheferna säger ”fortsätt bara, folk kan ringa och klaga istället om de inte kan läsa vad som stor på kontrollavgiften”.

Hänsynslöst agerande mot arbetare som skadats i tjänsten

En arbetarna hade blivit misshandlad i tjänsten och han ville inte bötfälla bilar just i det området där han blivit misshandlad. Detta hade APCOA ingen förståelse för och de var mycket missnöjda med detta vilket påtalades gång på gång. De klagade även på att han varit sjukskriven ”för länge” efter misshandeln. Arbetaren berättar att många kollegor som varit sjukskrivna mer än sex månader blir “smutskastade”. Det innebär t.ex att företaget börjar dela ut varningar för “ingenting”. Om man glömt att tanka bilen och glömt att diska tallriken i köket eller om man tappat något kvitto som ändå skulle kastas så får man en ”varning”. Det har även förekommit att chefer på APCOA ringer till sjukhus och försöker få tag i läkare som utfärdat läkarintyg för att kontrollera om den anställde “verkligen är sjuk”. Detta har gjort en del läkare mycket upprörda.

En annan av arbetarna var också sjukskriven efter att ha blivit utsatt för en misshandel på arbetstid. Han var sjukskriven en period och han ville inte heller åka till det område där han blivit misshandlad tills det hade “lugnat ner sig”. Men istället för att hitta en lösning på problemet så började APCOA att tvinga arbetarna att helt i onödan åka till ”andra sidan stan” för och hämta sina arbetsbilar och sedan ta sig därifrån för att arbeta ”norr om stan”. De fick inte betalt för restiden och syftet med detta var uppenbarligen, enligt arbetarna, att trötta ut dem för att de skulle säga upp sig. Chefernas inställning var ungefär: ”passar det inte så kan ni sluta”.

Arbetarna berättar även att det i stort sett är omöjligt att få tag på cheferna och de svarar inte när arbetarna försöker få tag på dem. Även när det händer allvarliga incidenter så är de likgiltiga och gör sig oåtkomliga.

De avskedade arbetarna försöker få upprättelse i domstol

När arbetarna inte slutade självmant så beslutade sig APCOA för att avskeda dem. I ett fall så påstod APCOA att en arbetare hade ”förfalskat” ett parkeringstillstånd som användes på bolagets egen parkering trots att han betalade för parkeringen som en löneförmån. I de andra fallen så har de påstått att de arbetarna ”varit hemma” och loggat in sig på platser där de inte varit. Några bevis presenterade bolaget inte mer än att ”en chef” påstått sig sett APCOA:s bil vid arbetarens hem. Enligt arbetarna är detta rena lögner som de använts som svepskäl för att avskeda dem på grund av de ansetts vara ”obekväma” för att de inte vill bötfälla bilar i ett visst område. Arbetarna har drabbats mycket hårt av avskedet och fått ekonomiska problem och det hela har även drabbat dem hårt psykiskt. De upplever att de först har blivit misshandlade i tjänsten och sedan har de blivit ”misshandlade” en gång till av APCOA.

Vad bolaget inte hade räknat med var att de avskedade arbetarna skulle stå på sig och kräva skadestånd genom tingsrätten. I domstolen har APCOA enligt arbetarna agerat mycket arrogant och svarat med rena lögner. Arbetarna har försökt att komma överens med bolaget men bolaget inte varit varit det minsta intresserat att diskutera utan kör, enligt arbetarna, på i sin sedvanliga stenhårda och hänsynslösa stil. Arbetarna meddelar att de inte kommer att ge sig förrän de får någon form av upprättelse och kommer att fortsätta arbeta för upplysa och varna allmänheten för APCOA:s arbetsmetoder.

Bolagets småaktiga hämnd

För att straffa en arbetare som hade stämt dem i tingsrätten så såg en av APCOA:s chefer till att skapa en falsk böteslapp. Han valde ut en bil utan registreringsskyltar som han bötfällde och angav arbetarens privata bils registreringsnummer. När arbetaren kontaktade en gammal kollega som arbetade kvar fick han se bilden på bilen. Då såg han att den bötfällda bilen var en skrotbil som inte hade registreringsskyltar. Eftersom han inte hann med att bestrida så fick han till slut att betala böterna och han fick dessutom en betalningsanmärkning som han ännu inte blivit av med. Detta visar med all tydlighet att bolaget är en gränslöst och respektlöst i sitt agerande mot de anställda.

En varning till kommuner och andra fastighetsägare

Arbetarna vill, baserat på sina egna erfarenheter, uppmana till att inte sluta några avtal med APCOA. Bolagets agerande är sådant att det inte kan tillåtas på arbetsmarknaden. Enligt lagen om offentlig upphandling så ska t.ex. en upphandlande myndighet beakta sociala och arbetsrättsliga hänsyn vid offentlig upphandling. Bolagets hänsynslösa agerande mot de anställda och mot allmänheten är mycket allvarligt och det är viktigt att kommuner och andra fastighetsägare markerar mot detta.

Categories: Nyheter

0 Comments

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *