Ett tiotal personer närvarade vid bildandet av Husby Arbetarcentrum den 10 september. Föreningen är ansluten till det syndikalistiska fackföreningen SAC. som ett lokalt LS, men medlemskap i SAC är inte ett krav för att vara medlem. Kravet är i stället att man är fackligt ansluten och vill vara med och arbeta för facklig organisering.

Till ordförande för Husby Arbetarcentrum valdes Mahin Moradi, boende i Akalla.

Husby Arbetarcentrum bildades utifrån det arbete som bedrivs av Husby Sociala Center och föreningen kommer även fortsatt vara närvarande i Folkets Husby, tisdagar 17-19. Föreningen kommer att verka för att organisera Husbys arbetare fackligt, med särskild inriktning på alla med osäkra, tillfälliga eller oreglerade arbeten, sprida kunskap om arbetsmarknadslagar och fackliga avtal, men framför allt, stötta varandra i kampen för drägliga arbetsförhållanden.

Categories: Nyheter

0 Comments

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *